theme logo

Toewijzings- en verhuurvoorwaarden

Aan de toewijzing van de nieuwbouwwoningen stellen we de volgende voorwaarden:

 

De Nieuwe Wetenschappers: FASE B-3 en B-4

 • Je staat ingeschreven als woningzoekende bij www.woonnetrijnmond.nl
 • Inkomenseisen: een minimuminkomen van € 38.035,- per jaar.
 • Huishoudgrootte: de woningen zijn bestemd voor een huishoudgrootte van 2 tot en met 5 personen.
 • Schiedammers hebben voorrang. Woonplus Schiedam vindt het belangrijk, dat Schiedamse huishoudens ‘wooncarrière’ kunnen maken in hun stad. Als je in Schiedam woont, krijg je bij de toewijzing van deze woningen voorrang op woningzoekenden van buiten Schiedam. Maar als je buiten Schiedam woont, nodigen we je ook zeker uit om te reageren op de advertentie. Het is namelijk niet uit te sluiten dat je voor een woning in aanmerking komt.
 • Stadsvernieuwingsurgentie is niet van toepassing.
 • • •
 • Selectie: Zodra de reactietermijn op de advertentie verstreken is, vindt er een selectie plaats van de kandidaten op de kandidatenlijst van Woonnet Rijnmond. Als je bij Woonplus bekend bent vanwege slecht woon– en/of betaalgedrag, dan ben je geen geschikte kandidaat voor een van deze woningen. Ook controleren wij of de gegevens op jouw woonpas kloppen.
 • Kandidaten die geselecteerd zijn, nodigen wij uit om de volgende documenten aan te leveren (van jou en jouw partner):
  • Een inkomensverklaring van de belasting (2017 of 2018) (op te vragen via de Belastingtelefoon via telefoonnummer 0800-0543 of via jouw DigiD op ‘Mijn Belastingdienst’) of een definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting (2017 of 2018).
  • De drie meest recente loonstroken en/of uitkeringsspecificaties.
  • Uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (BRP) met historische adresgegevens, burgerlijke staat en het aantal meeverhuizende personen. Uittreksel zonder historische adresgegevens volstaat NIET (maximaal 6 maanden oud). Dit geldt niet voor kandidaten die in de gemeente Schiedam staan ingeschreven.
  • Een verhuurdersverklaring van jouw huidige verhuurder (maximaal 3 maanden oud) (Niet voor huurders van Woonplus!).
  • Controleer via deze link of voor jouw specifieke situatie nog aanvullende documenten nodig zijn
 • Snel reageren Je kunt jouw documenten uitsluitend uploaden op jouw persoonlijke account op www.woonnetrijnmond.nl bij ‘correspondentie’. Zorg dat de documenten compleet en leesbaar zijn. Je hebt tot uiterlijk donderdag 18 juli 2019 voor 8.00 uur de tijd om jouw documenten te uploaden. De inschrijfperiode is inmiddels gesloten. Documenten die je via de mail of via de post aan ons toestuurt, worden niet in behandeling genomen.
 • Ben je te laat met het uploaden van jouw documenten, voldoe je niet aan de eisen of zijn jouw documenten niet compleet, dan kan je geen aanspraak meer maken op een aanbieding.
 • Controle van de documenten vindt plaats in de volgorde van de kandidatenlijst van Woonnet Rijnmond. Als uw documenten akkoord worden bevonden ontvang je per e-mail een definitieve uitnodiging.
 • Een creditcheck door EDR Credit Services kan onderdeel uitmaken van onze woningtoewijzing.
 • • •
 • Vanaf maandag 5 augustus 2019 tot en met vrijdag 16 augustus 2019 vinden de huisbezoeken plaats. Tijdens dit huisbezoek wordt door ons beoordeeld of jij jouw huidige woning op een goede manier bewoont. Woon je in een woning van Woonplus, dan wordt ook beoordeeld of je deze straks in een goede staat achterlaat. Is onze beoordeling in een van beide gevallen niet voldoende, dan achten wij jou geen geschikte kandidaat voor een nieuwbouwwoning.
 • Na het huisbezoek word je in de gelegenheid gesteld de bouwplaats te bezoeken en een aantal voorkeuren voor jezelf vast te leggen. Deze bezoeken staan gepland op dinsdag 20 augustus 2019 en donderdag 22 augustus 2019.
 • Op vrijdag 23 augustus 2019 volgt de definitieve woningtoewijzing. De kandidaat met het hoogste volgnummer mag als eerste een woning kiezen. Vervolgens mag de kandidaat met het een na hoogste volgnummer kiezen, en zo verder. Jouw keuze wordt vastgelegd op het “Formulier woningaanbieding 2019” en je verbind je daarmee definitief tot het aangaan van een huurovereenkomst met Woonplus Schiedam. De woning wordt voor je gereserveerd en kort voor de oplevering van de woning teken je de huurovereenkomst.
 • Na het tekenen van het “Formulier woningaanbieding 2019” betaal je de eerste verhuurnota. Dit kan alleen via de PIN! De hoogte van de eerste verhuurnota bedraagt een maandhuur en een eenmalige heffing van € 15,- kosten. Je moet dit zien als een vooruitbetaling van de eerste maand huur. De huur gaat echter pas in op het moment dat de woning aan je wordt opgeleverd en de sleutels aan je worden overhandigd.
 • Het tekenen van de huurovereenkomst vindt plaats voor de oplevering. Je krijgt samen met jouw nieuwe directe buren een presentatie over de inhoud hiervan. Vervolgens onderteken je individueel de huurovereenkomst. Dit staat nu gepland op donderdag 29 augustus 2019.
 • Onder voorbehoud: de oplevering van de woningen van fase B-3 staat nu gepland op maandag 2 september 2019 en B-4 staat nu gepland op maandag 9 september 2019.
 • Zodra de woning gereed is wordt deze aan jou opgeleverd en krijg je de sleutels. Een medewerker van Woonplus legt het gebruik van de voorzieningen in de woning aan jou uit.
 • HOU MET JOUW MOGELIJKE VAKANTIEPLANNING REKENING MET BOVENSTAANDE DATA!