theme logo

Toewijzings- en verhuurvoorwaarden

Aan de toewijzing van de nieuwbouw woningen stellen we de volgende voorwaarden:

 

De Nieuwe Wetenschappers: FASE A

 • Je staat ingeschreven als woningzoekende bij www.woonnetrijnmond.nl
 • Inkomenseisen:
  • voor de driekamerwoningen geldt een minimum inkomen van € 22.201,- per jaar .
  • voor de driekamerwoningen met tuin op het zuiden geldt een minimum inkomen van € 22.201,- per jaar .
  • voor de vierkamerwoningen geldt een minimum inkomen van € 30.151,- per jaar .
 • Huishoudgrootte:
  • De driekamerwoningen zijn bestemd voor een huishoudgrootte van 1 tot en met 3 personen.
  • De vierkamerwoningen zijn bestemd voor een huishoudgrootte van 2 tot en met 4 personen.
 • Schiedammers hebben voorrang. Woonplus Schiedam vindt het belangrijk, dat Schiedamse huishoudens ‘wooncarrière’ kunnen maken in hun stad. Als je in Schiedam woont, krijg je bij de toewijzing van deze woningen voorrang op woningzoekenden van buiten Schiedam. Maar als je buiten Schiedam woont, nodigen we je ook zeker uit om te reageren op de advertentie. Het is namelijk niet uit te sluiten dat je voor een woning in aanmerking komt.
 • Stadsvernieuwingsurgentie of een andere urgentie is niet van toepassing.
 • Selectie: Zodra de reactietermijn op de advertentie verstreken is, vindt er een selectie plaats van de kandidaten op de kandidatenlijst van WoonnetRijnmond. Als je bij Woonplus bekend bent vanwege slecht woon– en/of betaalgedrag, dan ben je geen geschikte kandidaat voor een van deze woningen. Ook controleren wij of de gegevens op jouw woonpas kloppen.
 • Kandidaten die geselecteerd zijn, nodigen wij uit om de volgende documenten aan te leveren (van jou en jouw partner):


Θ       Inkomensverklaring 2016 deze kun je alleen telefonisch opvragen bij de Belastingdienst (0800-0543) of een definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting (2016 of 2017) van de Belastingdienst  ook aanvragen als je geen inkomen hebt. Let op: een uitdraai van mijnoverheid.nl of mijnbelastingdienst.nl volstaat niet.

Θ        De 3 meest recente loonstroken of uitkeringsspecificaties en indien u zelfstandig ondernemer bent een winst- en verliesrekening/ resultatenrekening van het voorgaande jaar opgesteld en ondertekend door een geregistreerd accountant of boekhouder met stempel/ handtekening én een uittreksel KvK

Θ        Kopie geldig paspoort of identiteitskaart.

Θ       Uittreksel van de Basisregistratie personen (BRP) met historische woongegevens en het aantal meeverhuizende personen. Uittreksel zonder historische adresgegevens volstaat niet (maximaal 6 maanden oud). Dit geldt niet voor kandidaten die ingeschreven staan in de gemeente Schiedam.

Θ       Verhuurdersverklaring waaruit blijkt dat je geen huurschuld heeft en geen overlast veroorzaakt (maximaal 3 maanden oud). Dit geldt niet voor huurders van Woonplus Schiedam.

Θ       Een echtscheidingsconvenant, als je in 2016 of 2017 gescheiden bent.Deze documenten dienen uiterlijk dinsdag 07 november 2017 om 11.00 uur in ons bezit zijn. Is dit niet het geval, dan ontvang je geen uitnodiging voor een intakegesprek wat betekent dat je niet voor een woning in aanmerking komt. Dit geldt ook als jouw gegevens of de gevraagde documenten niet kloppen of niet compleet zijn.  Je kunt de documenten op verschillende manieren bij Woonplus aanleveren:

 1. Gescand via email: verhuur@woonplus.nl
 2. Per post: Woonplus Schiedam, t.a.v. Huren in De Nieuwe Wetenschappers, Postbus 25, 3100 AA Schiedam
 3. Persoonlijk afgeven op ons kantoor: Valeriusstraat 3 te Schiedam, tussen 8.00 – 11.00 uur

 

 • Vanaf maandag 20 november 2017 vinden de intakegesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken worden uw gegevens gecontroleerd en wordt een inkomensverklaring opgesteld die u en uw eventuele partner moeten ondertekenen. Ook wordt tijdens dit gesprek een afspraak gemaakt voor een huisbezoek.
 • Tijdens dit huisbezoek wordt door ons beoordeeld of u uw huidige woning op een goede manier bewoond. Woont u in een woning van Woonplus, dan wordt ook beoordeeld of u deze straks in een goede staat achterlaat. Is onze beoordeling in een van beide gevallen niet voldoende, dan achten wij u geen geschikte kandidaat voor een nieuwbouwwoning.
 • Na het intakegesprek en het huisbezoek wordt u in de gelegenheid gesteld de bouwplaats te bezoeken en een aantal voorkeuren voor uzelf vast te leggen. Kort daarna volgt de definitieve woningtoewijzing. De kandidaat met het hoogste volgnummer mag als eerste een woning kiezen. Vervolgens mag de kandidaat met het een na hoogste volgnummer kiezen, en zo verder. Uw keuze wordt vastgelegd op het “Formulier woningaanbieding 2017” en u verbindt zich daarmee definitief tot het aangaan van een huurovereenkomst met Woonplus Schiedam. De woning wordt voor u gereserveerd en ongeveer een week voor oplevering van de woning tekent u de huurovereenkomst.
 • Na het tekenen van het “Formulier woningaanbieding 2017” betaalt u de eerste verhuurnota. Dit kan alleen via de PIN! De hoogte van de eerste verhuurnota bedraagt een maandhuur en een eenmalige heffing van € 55,- administratiekosten. U moet dit zien als een vooruitbetaling van de eerste maand huur. De huur gaat echter pas in op het moment dat de woning aan u wordt opgeleverd en de sleutels aan u worden overhandigd.
 • Het tekenen van de huurovereenkomst vindt plaats circa 2 weken voor de oplevering. U krijgt samen met uw nieuwe directe buren een presentatie over de inhoud hiervan. Vervolgens ondertekent u individueel de huurovereenkomst.
 • Circa 2 weken na het ondertekenen van de huurovereenkomst krijgt u de sleutels en wordt de woning aan u opgeleverd. Een medewerker van Woonplus legt u het gebruik van de voorzieningen in de woning uit.